TV talk shows by Dr. Nguyen

Dr. Nguyen is a member of Vietnamese Physician Association of Northern California. Her contributions to the Vietnamese community include participation in numerous health fair, giving radio talk shows (Thursday at 7:30pm on channel 1500 AM)  and TV talk shows (Net Viet TV & Vietoday TV) on various health topics.  Below are some of her TV talk shows:

Sản khoa  (Obstetrics)
Phụ khoa (Gynecology)


Sản khoa (Obstetrics)

Ra máu khi mang thai (Vaginal bleeding during pregnancy)
https://www.youtube.com/watch?v=kJZKTqkSy18

Sinh thường sau sinh mổ (Vaginal Birth After Cesarean –VBAC)
https://www.youtube.com/watch?v=yJsEeqsvrhQ

Song Thai (Twin Pregnancy)
https://www.youtube.com/watch?v=8vxG5EqG2Hs

Yếu Tố Rh Trong Thai Kỳ (Rh Alloimmunization in Pregnancies)
https://www.youtube.com/watch?v=oqGRjFKTpm8
https://www.youtube.com/watch?v=x0duFOUDvOk

Cho Con Bú (Breastfeeding)
https://www.youtube.com/watch?v=o8l2mpOszNA
https://www.youtube.com/watch?v=A4C_vCZxYU0

Cách Giảm Đau Khi Sinh (Pain Relief Options for Labor and Childbirth)
https://www.youtube.com/watch?v=wzwLp6A8sJE
https://www.youtube.com/watch?v=JzkY5sotY6Q

Hội Chứng  Đa Nang Buồn Trứng (Polycystic Ovarian Syndrome)
https://www.youtube.com/watch?v=JFbwkUWTdwg
https://www.youtube.com/watch?v=6KDTxj3810E

Chăm sóc thai nhi (Prenatal Care):
https://www.youtube.com/watch?v=Xn4VTVPLZD0
https://www.youtube.com/watch?v=ZVobtmc1gT4

Tiền sản giật khi mang thai (Pre-eclampsia):
https://www.youtube.com/watch?v=DNcNivKTS8E
https://www.youtube.com/watch?v=gX1NLbHq7M8

Thai chậm phát triển  (Intrauterine growth restriction (IUGR)):
Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=6xBreb4Zfcs
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=EAFHmA4Rdw0

Hội chứng Down (Down Syndrome):
https://www.youtube.com/watch?v=6xT8kKnCcI0
https://www.youtube.com/watch?v=J1QbtWB2oTE

Bệnh viêm gan B khi mang thai (Hepatitis B in pregnancy):
https://www.youtube.com/watch?v=3-3rQG6QusU

Xoay thai bên ngoài (External cephalic version):
https://www.youtube.com/watch?v=b_Li8IMPWSc

Cắt bao quy đầu (Circumcision):
https://www.youtube.com/watch?v=7mYyRYF1seo

Sinh non (Preterm birth):
https://www.youtube.com/watch?v=WPNHe3NUWKA

Thai quá ngày (Postterm pregnancy):
https://www.youtube.com/watch?v=WOTJuKviT3c


Phụ khoa (Gynecology)

Bệnh huyết trắng (Vaginal discharges):
https://www.youtube.com/watch?v=QJlHWfidjsU

Bệnh són tiểu (Urinary Incontinence) :
https://www.youtube.com/watch?v=5phkouup4yo
https://www.youtube.com/watch?v=nPdHRI-LRyk

Bệnh giang mai (Syphilis) :
https://www.youtube.com/watch?v=RoiZl8P0Y2s

Herpes bộ phận sinh dục, mụn rộp sinh dục hay mụn giộp sinh dục (Genital Herpes) :
https://www.youtube.com/watch?v=wl7NStmtk_M

Hiếm Muộn (Infertility) :
https://www.youtube.com/watch?v=dcR4uKR6JQw

Hội Chứng Đa Nang Buồng Trứng (Polycystic Ovarian Syndrome) :
https://www.youtube.com/watch?v=JFbwkUWTdwg
https://www.youtube.com/watch?v=6KDTxj3810E

Lạc Nội Mạc Tử Cung (Endometriosis) :
Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=daja8o5WsCw
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=u4mhaHIssP8

Nhiễm Vi Rút HPV [Human papillomavirus (HPV)] :
https://www.youtube.com/watch?v=3579xWSyBmM
https://www.youtube.com/watch?v=cuCG8Qf1cO0

Phẫu thuật cắt bỏ tử cung (Hysterectomy) :
https://www.youtube.com/watch?v=fuHWmTOA3Wc
https://www.youtube.com/watch?v=1NozuLriPhI

Phương pháp tránh thai (Birth Control methods) :
https://www.youtube.com/watch?v=gSPrNrBDz24
https://www.youtube.com/watch?v=ez1-yVehOxc

Rối Loạn Kinh Nguyệt (Abnormal Uterine bleeding) :
https://www.youtube.com/watch?v=0KR74R7tYrY

Sa tử cung (Pelvic organ prolapse) :
https://www.youtube.com/watch?v=M_si7bMlbJU

Thai ngoài tử cung (Ectopic pregnancy) :
https://www.youtube.com/watch?v=BKdI2tbleGc
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkK7QAdp-E

Thuốc uống tránh thai (Birth Control Pills) :
https://www.youtube.com/watch?v=qWiuay-FRwA

Tiền Mãn Kinh (Premenopause) :
https://www.youtube.com/watch?v=WGKpyQnbfTM

U Nang Buồng Trứng (Ovarian Cyst) :
https://www.youtube.com/watch?v=UaEcxN6A6BM
https://www.youtube.com/watch?v=wSTV5pQJl2c

Ung Thư Nội Mạc Tử Cung (Endometrial Cancer) :
https://www.youtube.com/watch?v=IZd9mV9VPks
https://www.youtube.com/watch?v=lIgo0OdSYzo

U xơ tử cung (Uterine fibroids) :
https://www.youtube.com/watch?v=0YjqoUzrpHo
 

Ung thư cổ tử cung (Cervical Cancer) :
https://www.youtube.com/watch?v=4t2eqn38K3o

Vòng tránh thai (IUD) :
https://www.youtube.com/watch?v=n0Ca0-FA0p0
https://www.youtube.com/watch?v=TKXoCYmPhmc

You can also follow Dr. Nguyen on NetViet TV by searching “hoi dap cung bac si” on youtube.